Psy-fi

ความผูกพันระหว่างบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือด เกิดขึ้นได้จริงหรือ?

DATE : 18.06.2021 | VIEWS : 581

ครูเอ๋มาชวนคุย เรื่องประเด็นความผูกพัน ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างคุณลุง และเด็กหญิงคนหนึ่ง เกิดขึ้นได้อย่างไร จากภาพยนตร์เกาหลีอันอบอุ่นหัวใจ เรื่อง PAWN


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม