Law Alive

อยากได้บ้านใหม่ ต้องใส่ใจตรวจสอบ

DATE : 21.10.2021 | VIEWS : 292

การตรวจสอบโฉนดก่อนซื้อบ้านและความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจะซื้อจะขายคิออะไร เราจะมาแยกกันในอีพีนี้


ติดตามฟัง PODCAST 'Law Alive' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม