ครูเอ๋ กุลวดี ทองไพบูลย์

นักจิตวิทยาคลินิก วิทยากรฝึกอบรม นักวิชาการอิสระ ครู อาจารย์ และอื่นๆอีกมากมาย ชอบอ่าน ชอบฟัง ชอบเดินทาง ชอบค้นหา ชอบเล่าเรื่อง ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 14 มีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่าง เลยรู้กว้างเห็นเยอะ สนุกและตื่นเต้นทุกครั้งกับประสบการณ์ใหม่ๆ หลงใหลในการทำความเข้าใจ เสี้ยวต่างๆของความเป็นมนุษย์ เจ้าของเพจ "Being Human เพราะเราคือมนุษย์"