QUEER BANGKOK

Chemsex

DATE : 13.02.2021 | VIEWS : 823

SPEAKER

Chemsex คือการใช้สารเสพติดร่วมกับการมี sex ในกลุ่มชายรักชายและกลายเป็นปัญหาใหม่ที่เริ่มมีการพูดถึงเนื่องจากการติดเชื้อ HIV รายใหม่ๆในปัจจุบัน ที่มีวิธีการป้องกันมากมายแล้วนั้น มักมีสาเหตุเกี่ยวข้องจากการใช้ พี่อามผู้ที่เคยใช้ยามาก่อนปัจจุบันเลิกใช้และลุกขึ้นมาช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาน้องๆ จะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟัง


ติดตามฟัง PODCAST 'QUEER BANGKOK' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม