Code : Yabai

แนะนำ 4 ผลงาน Makoto Shinkai ผู้กำกับ Your Name

DATE : 22.03.2021 | VIEWS : 346

SPEAKER

แนะนำ 4 ผลงานของมาโกโตะ ชิงไก เจ้าของผลงานดังอย่าง your name จะมีอะไร แต่ละเรื่องมีความน่าติดตามอย่างไร มาฟังพร้อมกันที่นี่


ติดตามฟัง PODCAST 'Code : Yabai' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม