I Have A Question คำถามเปลี่ยนชีวิต

ภาพรวมสถานการณ์โควิด พร้อมมาตราการ Sandbox Safety Zone สำหรับโรงเรียน

DATE : 18.08.2021 | VIEWS : 1267

SPEAKER

ธัญชนก มูลนิลตา (Frenchfine) นายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข

EP. นี้พูดคุยกับนายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กับภาพรวมสถานการณ์โควิดในประเทศไทย พร้อมเผยมาตราการ Sandbox Safety Zone สำหรับใช้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา


ติดตามฟัง PODCAST 'I Have A Question คำถามเปลี่ยนชีวิต' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม