Psy-fi

จิตวิทยาของการโยนเหรียญ มีผลต่อการตัดสินใจอย่างไร?

DATE : 05.11.2021 | VIEWS : 931

ประเด็น Psychology of coin-toss กับการตัดสินใจสังหารเหยี่อของฆาตกรด้วยการโยนเหรียญ หัว-ก้อย จากภาพยนต์เรื่อง No Country for Old Men มีกระบวนการในเชิงจิตวิทยาอย่างไร เราจะใช้การโยนเหรียญช่วยในการตัดสินใจได้จริงๆหรือไม่ ครูเอ๋จะมาให้คำตอบ


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่