Psy-fi

กลิ่น ช่วยให้ระลึกความทรงจำ และมีผลด้านจิตวิทยากับเราอย่างไรบ้าง

DATE : 19.11.2021 | VIEWS : 858

ครูเอ๋ชวนพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกลิ่น (Psychology of Smell) จากภาพยนตร์ Netflix เรื่อง Love Heart กลิ่นช่วยกระตุ้นอารมณ์ ทำให้นึกถึงบางสิ่งบางอย่าง ระลึกถึงความทรงจำ สร้างความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจได้อย่างไรบ้าง ช่วยเตือนภัยอันตรายได้อย่างไร และถ้าหากเราเกิดการสูญเสียการรับรู้กลิ่นจะมีผลกับเราอย่างไรบ้าง


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม