รอดไปด้วยกัน

นิวซีแลนด์ปิ๊งไอเดีย!!! ออกกฎเข้ม ห้ามเยาวชนซื้อ-ขายบุหรี่ หวังสร้างสังคมรุ่นใหม่ปลอดควัน

DATE : 21.12.2021 | VIEWS : 669

-ประเด็นในประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศจะใช้กฎหมายให้ผู้ที่เกิดหลังปี 2008 ห้ามซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต เพื่อเป้าหมายในการลดจำนวนประชากรที่สูบบุหรี่ในประเทศ และเป็นประเทศปลอดบุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น เพื่อสุขภาพของประชากรในที่สุด จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง -อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศไทยมีสถิติอย่างไร และแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง -สถิติการสูญเสียทางเศรษฐกิจ การขาดรายได้ ในประเทศไทยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีผลกระทบอย่างไรบ้าง -ผลการสำรวจอัตราการบริโภคยาสูบและบุหรี่ในไทยช่วงโควิด-19 เพิ่มหรือลดลงอย่างไรบ้าง เพราะสาเหตุใดบ้าง


ติดตามฟัง PODCAST 'รอดไปด้วยกัน' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม