Code : Yabai

ช่วงเทศกาลปีใหม่คนญี่ปุ่นทำอะไรกันบ้าง

DATE : 10.01.2022 | VIEWS : 312

SPEAKER

ปีใหม่ของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปเนอะ มาดูกันดีกว่า ว่าปีใหม่ของคนญี่ปุ่นเค้าทำอะไรกันบ้าง


ติดตามฟัง PODCAST 'Code : Yabai' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม