รอดไปด้วยกัน

มาแล้ว!! สรุปเงื่อนไขมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสองโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 และช็อปดีมีคืน ต้นปี 2565

DATE : 01.02.2022 | VIEWS : 1076

ทิน โชคกมลกิจ จะมาสรุปเงื่อนไขมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนโยบายรัฐบาล - โครงการ คนละครึ่งเฟส 4 วงเงิน 1,200 บาท ที่รัฐบาลให้นั้น ให้กับใครบ้าง ให้กี่สิทธิ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง กลุ่มที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนต้องทำอย่างไรเพื่อร่วมโครงการ ลงทะเบียนเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ ใช้สิทธิได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ ใช้กับสินค้าประเภทใดบ้าง - โครงการช็อปดีมีคืน วงเงิน 30,000 บาท ใครได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีนี้บ้าง โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ สินค้าใดบ้างที่ร่วมในโครงการ สินค้าใดบ้างที่นำมาใช้หักลดหย่อนภาษีไม่ได้ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง จ่ายค่าสาธารณูปโภค ซื้อรถถัง เครื่องบิน เข้าร่วมโครงการหรือไม่?


ติดตามฟัง PODCAST 'รอดไปด้วยกัน' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม