Law Alive

ภัยใกล้ตัวจากแกงค์ Call Center

DATE : 24.02.2022 | VIEWS : 552

เตือนภัยมิจฉาชีพที่ทำงานกันอย่างขันแข็งกันในช่วงนี้ หลากหลายเรื่องราวที่โทรเข้ามาผ่านสตอรี่ของ call center บริการขนส่งหลากหลายยี่ห้อ เราต้องรับมือกันอย่างไร ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ ต้องไปฟังกัน


ติดตามฟัง PODCAST 'Law Alive' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม