รอดไปด้วยกัน

Long covid ทำผมร่วง?

DATE : 05.05.2022 | VIEWS : 903

หลังจากหายจากการเป็นโควิด ตรวจ ATK เหลือขีดเดียว ทุกอย่างก็ต้องกลับมาเป็นปกติสิ แต่ความเป็นจริง ผมยังรู้สึกถึงผลกระทบอยู่เป็นสัปดาห์ หรือจะเป็นอาการ Long Covid? หายใจไม่สะดวก เหนื่อยง่าย ผมร่วง!?


ลองโควิด (Long COVID)�หรือ�Post�Covid-19�Syndrome�คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ เชื้อโควิดหายจากร่างกายไปแล้ว แต่บางอาการกลับไม่หายไปด้วย � อาการลองโควิดจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะตายตัว สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทำให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง � บีบีซี อ้างข้อมูลของสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ �(National Health Service: NHS) รายงานว่า Long Covid เป็นอาการเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์ หลังจากติดเชื้อโควิด ซึ่งมักจะดีขึ้นภายใน 12 สัปดาห์ แต่ในบางรายสามารถพบอาการที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ยาวนานกว่านั้น มักพบในผู้ป่วยอายุระหว่าง 35-49 ปี และอายุระหว่าง 50-69 ปี�ร้อยละ 20 ผู้ป่วยจะเข้าข่ายนี้ หลังจากรับเชื้อไปแล้ว 5 สัปดาห์


ติดตามฟัง PODCAST 'รอดไปด้วยกัน' ได้ที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ